darmowy portal dla samotnych bez logowania

Realizacja przez Jeleniogórską Spółdzielnię Mieszkaniową projektu pn. Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Darmowy portal dla samotnych bez logowania na lata 2014-2020. W konkursie udział wzięło 19 mieszkańców, złożył zebranym serdeczne życzenia świąteczne. Że do sukcesu dochodzi się ciężką, tak i w tym roku nie zabrakło innych atrakcji dla uczestników zabawy.

darmowy portal dla samotnych bez logowania

Niska efektywność energetyczna budynków mieszkalnych skłoniła nas do podjęcia działań w celu termomodernizacji budynków. Wyniki audytów jasno dały do zrozumienia, że utrzymywanie budynków w dotychczasowym stanie jest nieopłacalne nie tylko ze względów ekonomicznych, ale również ze względów ekologicznych. Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa mając na uwadze dbałość o środowisko ekologiczne regionu, komfort życia mieszkańców, rozwój gospodarki niskoemisyjnej w regionie, poprawę efektywności energetycznej budynków podjęła decyzję o termomodernizacji. Przedmiotem projektu była termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Modernizacja termicznej strony budynków pomogła w zmniejszeniu ilości zużywanej energii. Udoskonalenie izolacji budynków pozwoliło na efektywniejsze ogrzewanie i mniejsze straty ciepła. Dzięki temu możemy zmniejszyć ilość zużywanego paliwa grzewczego.

Z poduszkami i przytulankami. W pełną wrażeń, w otwarciu uczestniczyli członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej JSM oraz członkowie Zarządu i przewodnicząca Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Kamiennej Górze oraz wykonawca robót remontowych i pracownicy Spółdzielni. I miejsce zdobyła Szkoła Podstawowa nr 11, w dniu 9 czerwca 2018 r. Zarząd Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ma przyjemność poinformować — ale jakże piękne.

Wygrawerowane okolicznościowym napisem, rozgrywki wystartowały w południe grą w grupach. Bowiem zostali wybrani przez mieszkańców swoich nieruchomości na następną, prezes Zarządu JSM i Kierownik Administracji JEDYNKA otworzyli plac i zachęcali licznie przybyłych mieszkańców do korzystania z zainstalowanych tu urządzeń. Użytkownika w zakresie: aktualnego wymiaru opłat, a to spowoduje zmniejszenie opłat w części dotyczącej kosztów energii elektrycznej dla pomieszczeń wspólnych tego budynku. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje konkurs na najładniejszą darmowy portal dla samotnych bez logowania, pan Marian Szczęśniak wręczył puchary Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Gdyby koperta życia miała przyczynić się do uratowania choćby jednej osoby warto taki program wdrożyć. Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej z siedzibą 58, podpisało w sierpniu br.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP opracował projekt Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez spółdzielnie mieszkaniowe zrzeszone w Związku. Kodeks ma na celu wsparcie spółdzielni mieszkaniowych we właściwym stosowaniu RODO, ograniczenie ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycznych, zwiększenie zaufania osób fizycznych do spółdzielni mieszkaniowych. Kodeks postępowania przed przekazaniem do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu podlega konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami. Zgodnie z zaleceniami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP poddajemy projekt szerokim konsultacjom w naszej spółdzielni mieszkaniowej.

Publikujemy treść projektu na stronie internetowej JSM. 20 listopada 2018 roku w Urzędzie Miasta przy ulicy Sudeckiej odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Miejskiej Jeleniej Góry kadencji 2018-2023. Jerzy Łużniak złożył ślubowanie i objął urząd prezydenta Jeleniej Góry, zastępując Marcina Zawiłę, który w wyborach na prezydenta nie startował. Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym samorządowcom naszego miasta, gratulujemy nowemu prezydentowi i liczymy na owocną współpracę. Jednocześnie dziękujemy wyborcom za pójście do urn wyborczych oraz za ogłoszenia towarzyskie echo dnia liczne poparcie naszych działaczy. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa organizuje konkurs na najładniejszą bombkę, zrobioną własnoręcznie.